Ce credem noi?


Această “Mărturisire de Credinţă” conţine zece învăţături Biblice fundamentale. Noi credem că aceste zece învăţături Biblice sumarizează ceea ce Biblia numeşte “învăţătura sănătoasă” (Tit 1:9). Aceste învăţături sunt esenţiale pentru menţinerea vieţii spirituale a Bisericii Baptiste Betania. În învăţăturile esenţiale avem unitate, în învăţăturile ne-esenţiale avem libertate, şi în toate învăţăturile arătăm dragoste.

1. Biblia

Noi credem că Scripturile, Vechiul Testament şi Noul Testament, sunt inspirate de Dumnezeu, revelaţia completă a voiei Lui pentru mântuirea oamenilor. Ele constitue autoritatea divină şi finală în materie de credinţă şi conduită pentru toţi creştinii.

Versete cheie: 2 Timotei3:16; 2 Petru 1:20-21; 2 Timotei l:13; Psalm 119:105,160; Proverbe 30:5

2. Dumnezeu

Noi credem într-un singur Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, infinit perfect şi etern existând în trei personae, Tată, Fiu, şi Duhul Sfânt, identice în natural or, egale în putere şi posedând aceleaş atribute; Creatorul şi Stăpânul suprem al Cerului şi pământului.

Versete cheie: Genesa 1:1, 26-27, 3:22; Psalm 90:2; Matei 28:19; 1 Petru 1:2; 2 Corinteni 13:14; Apocalipsa 4:11

3. Isus Hristos

Noi credem că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat şi om adevărat, fiind zămislit de Duhul Sfânt şi născut de fecioara Maria. El a murit pe cruce ca şi jertfă pentru păcatele noastre, după Scripturi. Apoi a înviat din morţi, s-a înălţat la cer şi stă la dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru noi ca Mare Preot.

Versete cheie : Matei1:18-25;.Romani 1:3-4; Ioan 1:1-4; 2 Corinteni 5:21; Evrei 4:14-15; 7:26-28.; Fapte 2:32; 1 Corinteni 15:1-4, 12-20; Ioan 20:24-28; Fapte 1:9-11; Tit 2:13.

4. Duhul Sfânt

Noi credem că misiunea Duhului Sfânt este să-L glorifice pe Domnul Isus Hristos, şi în veacul acesta, să convingă oameni de păcat, să regenereze spiritual pe păcătoşii care cred, să locuiască, să călăuzească, şi să împuternicească pe credincioşi în vederea trăirii unei vieţi evlavioase şi a unei slujiri în dragoste.

Versete cheie: Ioan 14:16-17, 15:26, 16:7-14; 2 Corinteni 3:17-18; Tit 3:5;. Fapte 1:8, 2:38; Galateni 5:25; Efeseni 1:13,  3:16-17, 5:18.

5. Umanitatea

Noi credem ca omul a fost creat in asemanarea lui Dumnezeu dar a cazut in pacat si de aceea e pierdut relatia privilegiata care a avut-o in Eden. Mantuirea si viata spirituala poate obtinuta doar prin regenerarea lucrata de Duhul Sfant.

Versete cheie: Genesa 1:26-3:24; Romani 5:12, 15-19; Coloseni 1:21; Romani 3:23; Efeseni 2:1-3; Ioan 3:1-8; 1 Corinteni 2:14.

6. Mantuirea

Noi credem ca sangele varsat pe cruce de Isus Hristos si invierea Lui ofera singura baza pentru justificarea si mantuirea tuturor celor care se pocaiesc si cred. Doar cei care il primesc in felul acesta pe Hristos sunt nascuti din Duhul Sfant si devin astfel copii ai lui Dumnezeu. Cei care sunt nascuti din Duhul au privilegiul sa fie asigurati de mantuirea lor chiar din momentul in care si-au pus increderea in Hristos ca Domn si Mantuitor. Aceasta asigurare nu se bazeaza pe vreun merit uman, ci este marturia Duhului Sfant in credincios, care il asigura ca este copilul lui Dumnezeu..

Versete cheie: 1 Timotei  2:5; Evrei 7:23-25; Romani 6:23, 8;34; Efeseni 2:4-9;  Filipeni  2:13; Romani 3:22, 10:3-4; 1 Ioan  5:13; Efeseni 1:13-14; Romani 8:15-16; Tit 3:5.

7. Biserica

Noi credem ca biserica adevarata este compusa din acei credinciosi, care prin credinta mantuitoare in Isus Hristos au fost regenerati de Duhul Sfant si sunt uniti impreuna in trupul lui Hristos, unde El este Capul. Doar acesti credinciosi pot fi calificati si pentru membralitatea in biserica locala.  Noi credem ca Isus este Capul Bisericii si ca orice biserica locala are dreptul, sub conducerea lui Hrisots, sa se administreze atat in ceea ce priveste problemele materiale cat si cele spirituale. Biserica locala este grupul de credicniosi care sunt uniti impreuna pentru inchinare, pentru edificare prin Cuvant, pentru rugaciune, partasie, proclamarea Evangheliei, si practicarea botezului si a Cinei Domnului.

Versete cheie: Coloseni 1:18; 1 Petru 2:5-10; Evrei 10:24-25; 1 Corinteni 14:26; Psalm 23:25, 26:12, 35:18, 40:9; Matei 28:18-20; Fapte 1:8, 2:42.

8. Actele de cult

Noi credem ca sunt doua acte de cult pe care Biserica trebuie sa le practice: botezul si Cina Dumnului. Ele nu trebuie privite ca mijloace pentru mantuire. Botezul crestin este un act de ascultare de Dumnezeu care simbolizeaza moartea credinciosului fata de pacat, ingroparea vietii vechi, si invierea la o viata noua in Isus Hrisots. Biblia stabileste clar ca doar cei ce cred se pot boteza, iar modalitatea botezului trebuie sa fie prin scufundare in apa, pentru ca aceasta metoda exprima cel mai bine semnificatia botezului. Botezul este o cerinta de baza pentru membralitatea in biserica si participarea la Cina Domnului.

Cina Domnului este un act de amintire a mortii lui Hristos si anticipare a revenirii Lui, un act care are in centru painea si rodul vitei, doua elemente care simbolizeaza moartea rascumparatoare pe cruce a Domnului Isus.

Versete cheie: Matei 29:19; 1 Corinteni 11: 23-32.

9. Conduita crestina

Noi credem ca credinciosii care au fost nascuti din nou trebuie sa traiasca pentru gloria lui Dumnezeu, dupa standardele biblice si crescand in credinta si maturitate. Este voia lui Dumnezeu ca fiecare credincios sa fie plin de Duhul Sfant si sfintit pe deplin, fiind separat de pacat si de lume si pe deplin dedicat lui Dumnezeu, primind putere pentru o traire sfanta si o slujire eficienta. Aceasta este o experienta progresiva in viata credinciosului care are loc dupa mantuire.

Versete cheie: Galaeni 5:16-24; Luca 6:43-44; Efeseni 4:1-3; Filipeni 1:27; Coloseni 1:9-10; Tit 3:1-2; 1 Petru 1:14-17.

10. Lucrurile de pe urma

Noi credem ca Dumnezeu, la timpul hotarat de El si in modalitatea aleasa de El, va adduce lumea la momentul ei de sfarsit. Dupa promisiunea Lui, Isus Hristos se va intoarce personal si vizibil pe pamant. Cei morti vor invia si Hristos va judeca pe toti oamenii dupa faptele lor. Cei care L-au respins pe Hristos vor fi trimisi in iad, locul de pedeapsa vecinica. Cei neprihaniti vor primi rasplata lor si vor locui pe veci in cer cu Domnul.

Versete cheie: Matei 24:30-31; 25:31-46; Ioan 14:1-3; Fapte 1:11; 1 Corinthians 15:51 54;  1 Tesaloniceni 4:16-17; 1 Ioan 3:2; Apocalipsa 19:11- 21:4; 2Corinteni 5:1-8; Luca 16:19-31; Apocalipsa  20:15; 1 Pteru 1:3-4.